TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Data Factory obsługuje kopiowanie danych do usługi Azure Database for PostgreSQL

Published date: 23 września, 2019

Usługa Azure Data Factory obsługuje teraz usługę Azure Database for PostgreSQL jako ujście. Użyj funkcji kopiowania działania na potrzeby zabezpieczonego, jednorazowego przeniesienia danych lub do uruchamiania zaplanowanych potoków danych w celu załadowania danych do usługi Azure Database for PostgreSQL z ponad 80 obsługiwanych źródeł danych uruchomionych w środowisku lokalnym, na platformie Azure lub platformach SaaS bądź od innych dostawców usług w chmurze na potrzeby analizy i raportowania.

Dowiedz się więcej o łączniku usługi Azure Database for PostgreSQL i przeczytaj ten wpis w blogu, aby uzyskać więcej informacji.

  • Data Factory
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features