Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Repliki do odczytu obejmujące wiele regionów są teraz dostępne w usłudze Azure Database for MySQL

Data opublikowania: 04 września, 2019

Repliki do odczytu obejmujące wiele regionów, które mogą być skalowane w poziomie i równoważyć obciążenia z dużą liczbą operacji odczytu między regionami świadczenia usługi Azure, są teraz ogólnie dostępne w usłudze Azure Database for MySQL. Utwórz do pięciu serwerów replik tylko do odczytu dla każdego serwera głównego. Korzystaj z tej funkcji w ramach planowania ciągłości działania i odzyskiwania po awarii. Dostępność regionalna replik została dostosowana po zakończeniu wersji zapoznawczej i przed ogólnym udostępnieniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą replik.

  • Azure Database for MySQL
  • Features

Powiązane produkty