TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa wielowzorcowości w usłudze Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 24 września, 2018

Obsługa wielowzorcowości dla usługi Cosmos DB jest teraz dostępna we wszystkich regionach publicznych.

Elastyczne skalowanie operacji zapisu (dodatkowo do operacji odczytu) na całym świecie, w dowolnej liczbie regionów platformy Azure dla dowolnych interfejsów API (SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin, Table), które obsługuje usługa. Dzięki wielowzorcowości usługa Azure Cosmos DB zapewnia operacje zapisu realizowanie z opóźnieniem na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu w dowolnym miejscu na świecie, a teraz oferuje dostępność operacji zapisu na poziomie 99,999 procent (dodatkowo do dostępności operacji odczytu na poziomie 99,999 procent) popartą wiodącymi w branży umowami SLA.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Cosmos DB
  • Services

Powiązane produkty