TERAZ DOSTĘPNE

Azure Cosmos DB — limit 25 kolekcji na bazę danych

Data opublikowania: 07 marca, 2020

Na kontach usługi Azure Cosmos DB ze współdzieloną przepływnością bazy danych obowiązuje teraz limit 25 kolekcji na bazę danych. Pozwoli to na lepsze współdzielenie przepływności między kolekcjami. Możesz utworzyć dodatkowe bazy danych ze współdzieloną przepływnością i dodać więcej kolekcji lub dodać kolekcje do tej samej bazy danych z przepływnością dedykowaną.

Dowiedz się więcej o współdzielonej przepływności bazy danych.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty