TERAZ DOSTĘPNE

Funkcja Kopiowanie działania w usłudze Azure Data Factory obsługuje automatyczne tworzenie tabeli docelowej

Data opublikowania: 18 września, 2019

Szybsze ładowanie danych dzięki nowej obsłudze w funkcji Kopiowanie działania w ramach usługi Azure Data Factory. Jeśli teraz spróbujesz skopiować dane z dowolnego obsługiwanego źródła do bazy danych SQL/magazynu danych, a tabela docelowa nie będzie istnieć, funkcja Kopiowanie działania utworzy ją automatycznie. Po pozyskaniu danych przeglądnij i dostosuj schemat tabeli ujścia odpowiednio do potrzeb.

Ta funkcja jest obsługiwana w ramach następujących usług:

Aby automatycznie utworzyć tabelę docelową, użyj następującej ścieżki: Obszar interfejsu użytkownika usługi ADF przeznaczony do tworzenia > Kopiuj ujście działania > Opcja tabeli > Utwórz tabelę automatycznie. Alternatywnie możesz kliknąć właściwość „tableOption” w ładunku ujścia funkcji Kopiowanie działania.

Dowiedz się więcej o funkcji Kopiowanie działania >

  • Data Factory
  • Features

Powiązane produkty