TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure HDInsight — ograniczanie klastrów wychodzącego ruchu sieciowego przy użyciu usługi Firewall

Data opublikowania: 05 listopada, 2019

Integracja usługi Azure HDInsight z usługą Azure Firewall w celu ograniczania ruchu wychodzącego z klastra do nieautoryzowanych miejsc docelowych jest teraz ogólnie dostępna.

Aby zapobiec dużym transferom danych z klastrów usługi HDInsight do nieautoryzowanych miejsc docelowych, skonfiguruj podsieć i użyj tagu nazwy FQDN usługi HDInsight z usługą Azure Firewall. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania tych elementów, zapoznaj się z dokumentacją.

  • HDInsight
  • Azure Firewall
  • Security

Powiązane produkty