Interfejs API odczytu przetwarzania obrazów usługi Azure Cognitive Services w wersji 3.0 teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 lutego, 2020

Interfejs API odczytu przetwarzania obrazów usługi Cognitive Services jest teraz dostępny w wersji 3.0 (wersja zapoznawcza). Interfejs odczytu oferuje najnowsze modele optycznego rozpoznawania znaków, co pozwala na wyodrębnianie tekstu z dokumentów drukowanych i napisanych odręcznie. Ta aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

  • Obsługa języka hiszpańskiego i udoskonalony model języka angielskiego.
  • Współczynnik ufności dla każdego słowa.
  • Wprowadzono modyfikacje danych wejściowych operacji Wsadowy odczyt pliku i danych wyjściowych wyniku Pobierz operację odczytu.

Dowiedz się więcej o interfejsie odczytu.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu obrazów.

  • Azure Cognitive Services
  • Computer Vision
  • Features

Powiązane produkty