Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Niestandardowe deserializatory oparte na języku C# w usłudze Azure Stream Analytics w chmurze i usłudze IoT Edge

Data opublikowania: 11 listopada, 2019

Skorzystaj z możliwości usługi Stream Analytics w celu przetwarzania danych w formacie Protobuf, XML lub dowolnym innym formacie niestandardowym. Możliwe jest teraz również implementowanie niestandardowych deserializatorów w języku C#, które mogą zostać następnie użyte do deserializowania zdarzeń odbieranych przez usługę Azure Stream Analytics.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty