Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Partycjonowanie danych wyjściowych obiektów blob w usłudze Azure Stream Analytics

Data opublikowania: 07 lutego, 2019

Użytkownicy usługi Azure Stream Analytics mogą teraz partycjonować dane wyprowadzane do usługi Azure Blob Storage na podstawie niestandardowych formatów daty i godziny. Ta funkcja znacznie usprawnia podrzędne przepływy pracy przetwarzające dane, umożliwiając szczegółowe kontrolowanie danych wyjściowych obiektów blob, zwłaszcza w scenariuszach takich jak tworzenie pulpitów nawigacyjnych i raportów. Ponadto partycjonowanie według niestandardowych formatów daty i godziny umożliwia lepsze dopasowanie do podrzędnych formatów i konwencji obsługiwanych przez program Hive, gdy dane są używane przez usługi takie jak Azure HDInsight lub Azure Databricks. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  • Wyszukiwanie platformy Azure AI
  • Azure Stream Analytics
  • Features