Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Magazyn obiektów blob platformy Azure — indeks obiektów blob jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2020

Indeks obiektów blob służy do przechowywania i wykonywania zapytań dotyczących wielowymiarowych atrybutów obiektów, które opisują dane w magazynie obiektów blob platformy Azure. Indeks obiektów blob jest zarządzanym indeksem pomocniczym, który zapewnia natywne możliwości zarządzania obiektami i ich filtrowania, co pozwala na kategoryzowanie i znajdowanie danych na podstawie tagów atrybutów ustawionych dla danych. Ta funkcja eliminuje problemy związane z zarządzaniem danymi i wykonywaniem zapytań dzięki obsłudze wszystkich typów obiektów blob, co pozwala na łatwe przechowywanie danych oraz indeksów klasyfikacji i dostęp do nich w tej samej usłudze w celu zmniejszenia złożoności aplikacji.

Aby wypełnić indeks obiektów blob, zdefiniuj atrybuty tagów klucz-wartość w danych w przypadku nowych danych podczas przekazywania lub istniejących danych znajdujących się już na koncie magazynu. Te tagi indeksów obiektów blob są przechowywane razem ze źródłowymi danymi obiektów blob. Aparat indeksowania obiektów blob automatycznie odczytuje nowe tagi, indeksuje je i uwidacznia w indeksie obiektów blob z obsługą zapytań użytkownika. Za pomocą witryny Azure Portal, interfejsów API REST lub zestawów SDK można wydać wywołanie interfejsu API FindBlobsByTags, aby określić zestaw kryteriów. Magazyn obiektów blob zwróci filtrowany zestaw wyników składający się tylko z obiektów blob, które spełniają kryteria dopasowywania.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten wpis w blogu.

  • Azure Blob Storage
  • Features
  • Services