Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Object Anchors jest teraz dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 22 września, 2020

W rzeczywistości mieszanej, w której łączymy światy cyfrowy i fizyczny, często istnieje potrzeba wyrównania zawartości cyfrowej względem obiektów fizycznych. Obecnie wielu klientów realizuje ten scenariusz za pomocą fizycznych znaczników, takich jak kody QR, w połączeniu z ręcznym wyrównywaniem. Usługa Azure Object Anchors umożliwia deweloperom rzeczywistości mieszanej automatyczne wyrównywanie i zakotwiczanie zawartości 3D do obiektów w świecie fizycznym.  Usługa Object Anchors wyrównuje zawartość 3D do obiektów rzeczywistych, co pozwala oszczędzić wiele pracy dotykowej, ograniczyć błędy wyrównania i poprawić wrażenia użytkownika.  

Klienci, tacy jak Toyota, CAE Healthcare i Bouvet, oceniali usługę Object Anchors pod kątem swoich scenariuszy wskazówek i szkoleń dotyczących zadań. Usługa Object Anchors spowodowała zmniejszenie liczby błędów związanych z wyrównywaniem zawartości 3D i skrócenie czasu rozpoczęcia pracy z obiektami cyfrowymi i fizycznymi.

Usługa Object Anchors, wraz z naszymi innymi usługami rzeczywistości mieszanej platformy Azure — Azure Spatial Anchors i Azure Remote Rendering — umożliwiają tworzenie naprawdę wciągających środowisk rzeczywistości mieszanej i zwiększają możliwości pracowników pierwszej linii, nauczycieli, studentów, projektantów i twórców. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Object Anchors, zobacz wpis w blogu technicznym

 

 

  • Features
  • Services