Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa dużych dysków (do 30 TB) w usłudze Azure Backup jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 12 września, 2019

Obsługa większych i wydajniejszych dysków zarządzanych na platformie Azure, których maksymalny rozmiar to 30 TB, jest teraz w dostępna publicznej wersji zapoznawczej. Ta wersja zapoznawcza zapewnia obsługę zarządzanych maszyn wirtualnych na poziomie produkcyjnym.

Najważniejsze funkcje:

  • Obsługa dużych dysków — Kopie zapasowe maszyn wirtualnych (maksymalny rozmiar poszczególnych dysków to 30 TB, a maksymalny rozmiar wszystkich dysków na maszynie wirtualnej to 256 TB) powinny działać bezproblemowo, nie wpływając na istniejące kopie zapasowe. Nie jest wymagane żadne działanie użytkownika w celu uruchomienia kopii zapasowych dla dysków o dużym rozmiarze, jeśli dla maszyny wirtualnej skonfigurowano już usługę Azure Backup. Kopie zapasowe dużych dysków będą tworzone automatycznie bez interwencji użytkownika.
  • Rozdzielenie zadania kopii zapasowych na podzadania — W ramach tej wersji zapoznawczej rozdzielamy też zadanie kopii zapasowych na zadania: „migawka” i „przesyłanie danych do magazynu”. Dzięki tej funkcji dwie kopie zapasowe mogą działać równolegle na tej samej maszynie wirtualnej, ale tylko jedno podzadanie może działać w każdej z faz („migawka” lub „przesyłanie danych do magazynu”).  To rozdzielenie zapobiegnie scenariuszom, w których zadanie kopii zapasowych kończyło się niepowodzeniem z powodu uruchomionego zadania kopii zapasowych z poprzedniego dnia.

Uwaga: kopie zapasowe powinny być pomyślnie tworzone dla wszystkich maszyn wirtualnych platformy Azure z dużymi dyskami, w przypadku których skonfigurowano kopie zapasowe.

PS Zaszyfrowane maszyny wirtualne z dyskami o rozmiarze większym niż 4 TB nie są obsługiwane w ramach tej wersji zapoznawczej.

  • Azure Backup
  • Features

Powiązane produkty