Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zapora aplikacji internetowej platformy Azure dla usługi Azure Content Delivery Network jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 marca, 2020

Chroń swoje aplikacje internetowe przed typowymi lukami w zabezpieczeniach przy użyciu zapory aplikacji internetowej dla usługi Azure Content Delivery Network od firmy Microsoft. Zapora aplikacji internetowej jest już natywnie zintegrowana z usługami Azure Application Gateway i Azure Front Door.

Zastosuj zasady zapory, aby chronić punkty końcowe usługi Azure Content Delivery Network przed złośliwymi atakami. Zasady zabezpieczeń zapory aplikacji internetowej mogą zawierać listę uporządkowaną niestandardowych reguł dopasowania, reguł limitów szybkości lub reguł wstępnej konfiguracji zarządzanych przez platformę Azure.

 • Niestandardowe reguły dopasowania są tworzone na podstawie kombinacji adresów IP klienta, geolokalizacji, parametrów HTTP, metod żądań i ograniczeń rozmiaru.
 • Warunkowe reguły ograniczania szybkości chronią punkty końcowe usługi Content Delivery Network od firmy Microsoft przed odmową usługi przez ograniczenie liczby żądań z dowolnego adresu IP klienta.
 • Wstępnie skonfigurowane, domyślne ustawienie reguł chroni aplikacje przed 10 najbardziej powszechnymi zagrożeniami zidentyfikowanymi przez organizację OWASP.
 • Nowe lub zaktualizowane konfiguracje zapory aplikacji internetowej są wdrażane globalnie w kilka minut, więc możesz szybko reagować na zmienne wzorce ataków.
 • Zapora aplikacji internetowej dla usługi Content Delivery Network od firmy Microsoft jest zintegrowana z usługą Azure Monitor. Dostęp do dzienników można uzyskiwać na koncie usługi Azure Storage albo w usłudze Azure Event Hub lub Azure Log Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie zapory aplikacji internetowej. Aby rozpocząć, zapoznaj się z przewodnikiem konfiguracji zapory aplikacji internetowej.

 • Content Delivery Network
 • Web Application Firewall
 • Compliance
 • Features
 • Services
 • Security