Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza rozszerzonych na cztery nowe regiony zasad punktów końcowych usługi dla sieci wirtualnej na platformie Azure

Data opublikowania: 10 kwietnia, 2019

Zasady punktów końcowych usług sieci wirtualnej dla platformy Azure umożliwiają zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów usług platformy Azure z sieci wirtualnej. Teraz można zezwalać na dostęp tylko do określonych zasobów usług platformy Azure (np. kont magazynu), używając zasad punktów końcowych dotyczących punktów końcowych usług. 

Publiczna wersja zapoznawcza zasad punktów końcowych usługi dla sieci wirtualnej dla usługi Azure Storage rozszerzonych 25 marca na cztery nowe regiony w Stanach Zjednoczonych. Pełna lista regionów jest następująca:

  • Środkowe stany USA
  • Wschodnie stany USA 2
  • Północno-środkowe stany USA
  • Południowo-środkowe stany USA
  • Zachodnio-środkowe stany USA
  • Zachodnie stany USA 2

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych możliwości i ograniczeń, a także wskazówki dotyczące konfigurowania, zobacz Virtual network service endpoint policies (preview) (Zasady punktu końcowego usługi dla sieci wirtualnej — wersja zapoznawcza) 

  • Features
  • Regions & Datacenters