Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure VMware Solution jest teraz ogólnie dostępna w regionie świadczenia platformy Azure o nazwie Francja Środkowa

Data opublikowania: 17 listopada, 2021

Usługa Azure VMware Solution umożliwia bezproblemowe rozszerzanie lub migrowanie istniejących lokalnych obciążeń VMware na platformę Azure bez konieczności ponoszenia kosztów, nakładów pracy lub ryzyka związanego z operacjami zmiany architektury aplikacji lub zmiany narzędzi. W tej aktualizacji rozszerzono dostępność usługi Azure VMware Solution na region Francja Środkowa.

Usługa Azure VMware Solution oferuje następujące możliwości:

  • Wyjście z centrum danych przy zachowaniu spójności operacyjnej środowiska VMware.
  • Ciągłość działania i odzyskiwanie po awarii w lokalnych środowiskach VMware.
  • Szybka migracja obciążeń opartych na oprogramowaniu VMware do chmury platformy Azure.
  • Hybrydowe, lokalne i chmurowe środowiska VMware vSphere.  

Informacje o bieżącej i przyszłej dostępności regionów można znaleźć na stronie produktów według regionów.

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących tego rozwiązania:

  • Rozwiązanie Azure VMware
  • Services

Powiązane produkty