Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Virtual WAN jest ogólnie dostępna

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Virtual WAN zapewnia prostą, ujednoliconą, globalną platformę łączności i zabezpieczeń, która umożliwia wdrażanie infrastruktury gałęzi na dużą skalę. Usługa ExpressRoute zapewnia prywatną łączność z globalną siecią firmy Microsoft. Ogłaszamy wersję zapoznawczą kolejnej dodatkowej usługi dla wirtualnej sieci WAN, która umożliwi klientom uzyskiwanie dostępu do zasobów korporacyjnych połączonych z obwodem usługi ExpressRoute, takich jak lokalne centrum danych/siedziba główna, oraz do sieci wirtualnych połączonych z obwodem usługi ExpressRoute.  

Ponadto funkcja dostępna tylko w usłudze Virtual WAN umożliwi gałęziom uzyskiwanie dostępu do zasobów połączonych z obwodem usługi ExpressRoute i na odwrót. Udostępni to nową klasę możliwości między gałęziami połączonymi przez sieć VPN i lokacjami, sieciami wirtualnymi i środowiskami lokalnymi klientów połączonymi za pomocą usługi ExpressRoute.

Dowiedz się więcej

  • Wirtualna sieć WAN
  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Virtual Network
  • Services