Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa programu Visual Studio Code w usłudze Azure Stream Analytics jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Przy użyciu usługi Azure Stream Analytics dla programu Visual Studio Code można tworzyć i testować zadania Stream Analytics oraz zarządzać nimi w systemach Linux i Windows, a także na komputerach Mac. Umożliwia to łatwe programowanie w uproszczonym edytorze na wiele platform z najlepszymi w swojej klasie funkcjami IntelliSense oraz natywną obsługą kontroli źródła. Do konfigurowania potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w projektach usługi Stream Analytics dla programu Visual Studio Code zostanie udostępniony pakiet NPM.

Dowiedz się więcej

  • Visual Studio Code
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services

Powiązane produkty