Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych

Data opublikowania: 14 maja, 2017

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych pozwoli korzystać z zalet unikatowej technologii przetwarzania strumieniowego na wszystkich poziomach — od chmury do urządzeń. Dzięki użyciu usługi Stream Analytics na urządzeniach brzegowych zaoferujemy możliwości naszego rozwiązania kompleksowego przetwarzania zdarzeń (CEP) na urządzeniach brzegowych umożliwiającego łatwe projektowanie i uruchamianie analizy w czasie rzeczywistym w wielu strumieniach danych. Jedną z kluczowych korzyści tej funkcji będzie bezproblemowa integracja z chmurą. Użytkownicy będą mogli projektować, testować i wdrażać rozwiązania analityczne z chmury za pomocą tego samego, podobnego do SQL języka, zarówno w przypadku zadań analitycznych w chmurze, jak i na urządzeniach brzegowych. Podobnie jak w chmurze ten język SQL umożliwi użycie tymczasowych sprzężeń, agregacji w trybie okna, tymczasowych filtrów i innych typowych operacji, takich jak agregacje, projekcje i filtry. Użytkownicy będą również mogli bezproblemowo integrować niestandardowy kod JavaScript w zaawansowanych scenariuszach.

Przeczytaj więcej o usłudze Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych.

 

  • Features