Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet

Opublikowano: poniedziałek, 15 lipca 2019

Usługa Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Blob Storage. Apache Parquet to format magazynu kolumnowego dostosowany do przetwarzania zbiorczego i przetwarzania zapytań w ekosystemach danych big data.

Dowiedz się więcej

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Services
  • Microsoft Inspire