Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa szyfrowania usługi Azure Storage (SSE) na potrzeby usługi Managed Disks

Data opublikowania: 14 czerwca, 2017

Szyfrowanie usługi Azure Storage (SSE) jest teraz obsługiwane na potrzeby usługi Managed Disks. Funkcja SSE udostępnia szyfrowanie nieużywanych danych i zabezpiecza dane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zgodności obowiązującymi w organizacji.

Funkcja SSE jest domyślnie włączona dla wszystkich dysków zarządzanych, migawek i obrazów we wszystkich publicznych regionach oraz na terenie Niemiec. Począwszy od 10 czerwca 2017 r. wszystkie nowe dyski zarządzane, migawki, obrazy i nowe dane zapisane na istniejących dyskach zarządzanych są automatycznie szyfrowane przy użyciu kluczy zarządzanych przez firmę Microsoft. Odwiedź stronę Managed Disks FAQ (Często zadawane pytania dotyczące usługi Managed Disks), aby uzyskać więcej szczegółów.

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Managed Disks, odwiedź strony Azure Managed Disks Overview (Przegląd usługi Managed Disks) oraz Migrate to Managed Disks (Migrowanie do usługi Managed Disks).

  • Features