Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Tryb failover konta usługi Azure Storage jest teraz ogólnie dostępny

Data opublikowania: 17 czerwca, 2020

Tryb failover konta usługi Storage inicjowany przez klienta jest teraz ogólnie dostępny, co pozwala określać, kiedy należy inicjować pracę w trybie failover, zamiast czekać, aż zrobi to firma Microsoft. Po przełączeniu w tryb failover pomocnicza replika konta usługi Storage staje się nowym kontem podstawowym, a rekordy DNS dla wszystkich punktów końcowych usługi Storage — obiektów blob, plików, kolejek i tabel — są aktualizowane tak, aby wskazywały to nowe konto podstawowe. Po zakończeniu pracy w trybie failover klienci będą automatycznie rozpoczynać odczytywanie z konta usługi Storage i zapisywanie na nim danych w nowym regionie podstawowym, bez żadnych zmian w kodzie.

Tryb failover inicjowany przez klienta jest dostępny dla kont GRS, RA-GRS, GZRS i RA-GZRS. Więcej informacji zawiera dokumentacja.

  • Konta magazynu
  • Features
  • Management

Powiązane aktualizacje

Powiązane produkty