Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Static Web Apps jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 12 maja, 2021

Azure Static Web Apps to gotowa do użycia usługa dla nowoczesnych aplikacji internetowych z pełnym stosem ze wstępnie utworzonymi oraz wstępnie renderowanymi statycznymi frontonami, a także bezserwerowymi zapleczami interfejsu API. Będziesz mieć możliwość programowania przy użyciu popularnych środowisk frontonu lub statycznych generatorów witryn, szybkiego kompilowania i testowania aplikacji lokalnie oraz wdrażania za pomocą prostego zaewidencjonowania — co pozwoli Ci się skupić na tworzeniu aplikacji, podczas gdy platforma Azure zajmie się wdrożeniem i infrastrukturą.

W ramach usługi Azure Static Web Apps możesz skorzystać z następujących możliwości:

 • Globalnie rozpowszechniona zawartość dla aplikacji produkcyjnych
 • Dopasowane przepływy pracy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania od kodu po chmurę
 • Automatycznie aprowidowane środowiska w wersji zapoznawczej
 • Konfigurowanie domeny niestandardowej i bezpłatne certyfikaty SSL
 • Wbudowany dostęp do różnych dostawców uwierzytelniania
 • Autoryzacja oparta na trasie
 • Routing niestandardowy
 • Integracja z bezserwerowymi interfejsami API obsługiwana przez usługę Azure Functions
 • Niestandardowe rozszerzenie programu Visual Studio Code dla deweloperów
 • Interfejs wiersza polecenia z bogatym zestawem funkcji na potrzeby lokalnego tworzenia oprogramowania

Zapoznaj się z naszym wpisem w blogu z ogłoszeniem, aby uzyskać więcej informacji i przejrzyj przewodniki Szybki start, podręczniki i samouczki w witrynie Microsoft Docs. 

 • App Service
 • Features
 • Services

Powiązane produkty