Obsługa usługi Azure Backup w usłudze Azure Stack

Opublikowano: czwartek, 1 listopada 2018

Operatorzy usługi Azure Stack mogą teraz tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane systemu operacyjnego gościa, dysków danych i woluminów przy użyciu usługi Azure Backup. Dzięki tej nowej możliwości operatorzy mają więcej opcji podczas opracowywania strategii tworzenia kopii zapasowych dla usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kopii zapasowych w usłudze Azure Stack.

 

 

Related feedback