Obsługa wielu jednostek skalowania w zintegrowanych systemach usługi Azure Stack

Opublikowano: czwartek, 1 listopada 2018

Z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują większych zintegrowanych systemów usługi Azure Stack, pracujemy nad dodaniem obsługi wielu jednostek skalowania w zintegrowanym systemie usługi Azure Stack. Działania te dotyczą głównie operatorów usługi Azure Stack. Umożliwi im to zwiększenie pojemności pojedynczych wystąpień usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej o roli operatora usługi Azure Stack i najważniejszych funkcjach usługi Azure Stack.

 

 

Related feedback