Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Baza danych SQL Azure jako wejściowe dane referencyjne

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Dane referencyjne (nazywane również tabelą odnośników) to ograniczony zestaw danych, statyczny lub zmieniający się powoli, służący do rozszerzania szybko zmieniających się strumieni danych. Usługa Azure Stream Analytics obsługuje teraz natywnie bazę danych SQL Azure jako źródło wprowadzania danych referencyjnych. Możesz łatwo tworzyć zapytania, aby wyodrębniać zestawy danych z bazy danych Azure SQL, i konfigurować interwały odświeżania dla scenariuszy, które wymagają wolno zmieniających się referencyjnych zestawów danych. W przypadku zaawansowanych scenariuszy obsługujemy także zapytania delta, które ściągają aktualizacje przyrostowe zamiast całej migawki bazy danych. 

Dowiedz się więcej 

  • Azure SQL Database
  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty