Warstwa bezserwerowych usług obliczeniowych Azure SQL Database jest dostępna w wersji zapoznawczej

Opublikowano: poniedziałek, 6 maja 2019

Warstwa bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi Azure SQL Database optymalizuje stosunek ceny do wydajności oraz upraszcza zarządzanie wydajnością baz danych, których użycie jest sporadyczne i niemożliwe do przewidzenia. Umożliwia ona automatyczne skalowanie zasobów obliczeniowych dla pojedynczych baz danych na podstawie obciążeń i rozliczanie użycia takich zasobów co sekundę. Działanie bezserwerowych baz danych jest automatycznie wstrzymywane w okresie nieaktywności (naliczane są wtedy tylko opłaty za magazyn) i automatycznie wznawiane w razie potrzeby. Dzięki bezserwerowym zasobom użytkownicy mogą też szybciej i efektywniej tworzyć aplikacje. Tak jak inne bazy danych SQL Database, bezserwerowe bazy danych są aktualne i wysoce dostępne oraz wyposażone w narzędzia do analizy zabezpieczeń i optymalizacji wydajności.

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • Features