W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 26 kwietnia, 2017

Funkcja wykrywania zagrożeń usługi Azure SQL Database udostępni nowy poziom zabezpieczeń dzięki wykrywaniu podejrzanych działań wskazujących na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Opcja wykrywania zagrożeń umożliwi klientom natychmiastowe odpowiadanie na podejrzane zdarzenia w bazie danych, takie jak wstrzyknięcia kodu SQL. Ta funkcja udostępnia alerty i umożliwia korzystanie z inspekcji bazy danych SQL Database na potrzeby eksplorowania podejrzanych zdarzeń. Wszystkie te funkcje ułatwią monitorowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i reagowanie na nie.

 

Dowiedz się więcej o wykrywaniu zagrożeń w bazie danych SQL.

 

  • Azure SQL Database
  • Features

Powiązane produkty