Zmienianie nazw baz danych jest teraz obsługiwane w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database

Opublikowano: wtorek, 26 lutego 2019

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database pozwala zmieniać nazwy baz danych za pomocą języka Transact-SQL:

ALTER DATABASE WWI MODIFY NAME = WideWorldImporters;

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze składnią poleceń ALTER DATABASE i sp_rename.

Related feedback