Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database — warstwa usługi o krytycznym znaczeniu biznesowym jest teraz dostępna

Opublikowano: wtorek, 4 grudnia 2018

Warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym jest przeznaczona dla aplikacji biznesowych o krytycznym znaczeniu dla misji i o wysokich wymaganiach dotyczących operacji we/wy. Obsługuje ona wysoką dostępność dzięki najwyższemu poziomowi magazynu i nadmiarowości obliczeniowej. Dodatkowo możesz zaoszczędzić do 80% pełnej ceny produktu z licencją podczas stosowania Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i ceny wydajności rezerwowej. Dowiedz się więcej o wystąpieniu zarządzanym o krytycznym znaczeniu biznesowym i innych aktualizacjach wystąpień zarządzanych.

Dowiedz się więcej na temat Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i ceny wydajności rezerwowej

Dowiedz się więcej