Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wprowadzenie do obsługi standardu UTF-8 dla usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 16 lipca, 2019

Obsługa standardu UTF-8 jest teraz w wersji zapoznawczej dla usługi Azure SQL Database, oferując więcej możliwości firmom, które rozszerzają swoją działalność na skalę globalną, gdzie wymóg dostarczania globalnych, wielojęzykowych usług i aplikacji bazodanowych ma krytyczne znaczenie w spełnianiu oczekiwań klientów oraz przestrzeganiu przepisów obowiązujących na danym rynku.

Ponadto, jeśli w zestawie danych są używane głównie znaki ASCII, można także uzyskać znaczne oszczędności w zakresie magazynowania w porównaniu z typami danych UTF-16. Na przykład zmiana istniejącego typu danych kolumny z NCHAR(10) na CHAR(10) przy używaniu sortowania obsługującego standard UTF-8 przekłada się na niemal 50% obniżenie wymagań dotyczących magazynu. Jest tak, ponieważ typ NCHAR(10) wymaga 22 bajtów do magazynowania, a typ CHAR(10) wymaga 12 bajtów na ten sam ciąg Unicode.

Aby przeczytać więcej na temat obsługi standardu Unicode w usłudze SQL Database, w tym o szczegółach dotyczących obsługi standardu UTF-8, zapoznaj się z dokumentacją.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Regions & Datacenters