Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure SQL Database Information Protection

Data opublikowania: 08 marca, 2018

Usługa SQL Database Information Protection, teraz dostępna w wersji zapoznawczej, wprowadza zaawansowane możliwości wbudowane w usługę Azure SQL Database na potrzeby odnajdywania, klasyfikowania, oznaczania i ochrony danych poufnych. Usługa SQL Database Information Protection jest także dostępna dla wszystkich wersji programu SQL Server, od 2008 do 2017, za pomocą najnowszej wersji programu SQL Server Management Studio.

 

Klasyfikacja danych odgrywa zasadniczą rolę w schemacie ochrony informacji w ramach organizacji, stanowiąc podstawę dla wdrażania standardów dotyczących prywatności danych i wymagań dotyczących zgodności wynikających z aktów prawnych (takich jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych — RODO), a także dla kontrolowania i monitorowania dostępu do danych o wysokim stopniu poufności. 

 

Dowiedz się więcej o usłudze Azure SQL Database Information Protection.

 

 

 

  • Features