Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Domyślna konfiguracja usługi Azure SQL Database wkrótce ulegnie zmianie

Data opublikowania: 12 czerwca, 2019

Aby zapewnić optymalną wydajność usługi, okresowo aktualizujemy sprzęt usługi do najnowszej generacji.  Po wprowadzeniu sprzętu 5. generacji zmieniamy domyślną konfigurację wszystkich nowych baz danych Azure SQL Database i elastycznych pul. Od 31 maja 2019 r. domyślną konfiguracją będzie warstwa Ogólnego przeznaczenia bazy danych z 2 rdzeniami wirtualnymi lub elastycznej puli aprowizowanej w sprzęcie 5. generacji.  Jeśli sprzęt 5. generacji ma ograniczoną dostępność w danym regionie, domyślna konfiguracja będzie używać 4. generacji. Wprowadzanie tej zmiany może potrwać do 24 czerwca 2019 r. 

Dzięki tej zmianie każda nowa baza danych lub elastyczna pula może niezależnie zarządzać zasobami obliczeń i magazynu oraz ma dostęp do dodatkowych oszczędności kosztów, takich jak korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, pojemność zarezerwowana oraz tworzenie i testowanie.  Dowiedz się więcej o modelu opartym na rdzeniach wirtualnych i cenach.

Jeśli wolisz nadal używać modelu cen opartego na jednostkach DTU, wybierz opcje jednostek DTU w witrynie Azure Portal lub za pomocą skryptów. Jeśli używasz skryptów do automatyzacji tworzenia nowych baz danych, zaktualizuj skrypty w celu utworzenia bazy danych z preferowanymi opcjami jednostek DTU.  Przykładowe skrypty zawiera dokumentacja: T-SQL, interfejs wiersza polecenia, PowerShell.

  • Azure SQL Database
  • Services