Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure SQL Database — funkcja grup automatycznego trybu failover jest teraz dostępna we wszystkich regionach

Data opublikowania: 18 września, 2019

Funkcja grup automatycznego trybu failover w usłudze Azure SQL Database jest teraz dostępna dla wdrożeń wystąpień zarządzanych we wszystkich regionach. Twórz replikowane geograficznie wystąpienia zarządzane z następującymi możliwościami:

  • Replikacja geograficzna wszystkich baz danych z wystąpienia podstawowego do wystąpienia pomocniczego 
  • Transparentne ręczne lub automatyczne przełączanie w tryb failover
  • Niezależny routing do pomocniczych baz danych na potrzeby równoważenia obciążenia dla obciążeń tylko do odczytu
  • Replikacja geograficzna między podstawowymi i pomocniczymi wystąpieniami w różnych sieciach wirtualnych i subskrypcjach

Dowiedz się więcej o grupach automatycznego trybu failover >

  • Features
  • Services