Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Spot dla usługi Azure Kubernetes Service jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 15 kwietnia, 2020

Obsługa usługi Azure Spot dla usługi Azure Kubernetes Service jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej i umożliwia znaczne obniżenie kosztów zasobów obliczeniowych w przypadku obciążeń, które mogą tolerować przerwy w działaniu.

Skorzystaj z tańszej obsługi zasobów obliczeniowych na podstawie ich dostępności w danym region świadczenia usługi Azure i dołącz te zasoby obliczeniowe do klastra usługi Azure Kubernetes Service w celu planowania uruchamiania konteneryzowanych obciążeń przy użyciu usługi Azure Spot. Niektóre scenariusze, takie jak przetwarzanie wsadowe i uczenie maszynowe, często nie wymagają gwarantowanej dostępności zasobów obliczeniowych na żądanie. W tej sytuacji lepsze może być uruchamianie obciążeń tylko wtedy, gdy zasoby obliczeniowe są dostępne w konkretnej cenie.  Połączenie ze skalowaniem automatycznym klastrów umożliwia zastąpienie wykluczonej pojemności obliczeniowej w ciągu kilku minut, co ogranicza zakłócenia w działaniu usługi.

Dowiedz się więcej

Zobacz cennik

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features