Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja 20.05 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna na potrzeby testowania zgodności

Data opublikowania: 12 czerwca, 2020

 

Aktualizacja 20.05 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna do celów ewaluacyjnych za pośrednictwem źródła danych testowej wersji detalicznej. Testowa wersja detaliczna zapewnia 14-dniowy okres testowania zgodności z poprzednimi wersjami. W tym czasie sprawdź, czy aplikacje i urządzenia działają prawidłowo z tą wersją, zanim zostanie wdrożona na szeroką skalę za pośrednictwem źródła danych wersji detalicznej. Źródło danych wersji detalicznej będzie w dalszym ciągu dostarczać wersję systemu operacyjnego 20.04 z aktualizacją 2, dopóki nie opublikujemy wersji 20.05.

Wersja 20.05, która nie obejmuje zestawu SDK, zawiera poprawkę usterki zmniejszającą obszar podatny na ataki typu „odmowa usługi” systemu operacyjnego usługi Azure Sphere.

Aby uzyskać więcej informacji o źródłach danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere i konfigurowaniu grupy urządzeń na potrzeby ewaluacji, zobacz Źródła danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere.

W razie problemów powiadom nas za pośrednictwem menedżera konta firmy Microsoft ds. technicznych, abyśmy mogli te problemy rozwiązać. Inżynierowie firmy Microsoft i eksperci ze społeczności usługi Azure Sphere będą również odpowiadać na pytania związane z produktem na naszym forum MSDN, a na pytania dotyczące opracowywania aplikacji — w witrynie Stack Overflow.

  • Azure Sphere
  • Operating System

Powiązane produkty