Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 40 (sierpień 2019 r.)

Data opublikowania: 17 września, 2019

Ta aktualizacja zawiera informacje o najnowszych aktualizacjach składników usługi Site Recovery.

  • Ujednolicony instalator i agent mobilności usługi Site Recovery dla komputerów z systemami Windows/CentOS/Ubuntu (9.28.5345.1) — służący do replikacji maszyn wirtualnych programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Serwer konfiguracji usługi Site Recovery (5.1.4800.0) — służący do replikacji maszyn wirtualnych programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Dostawca usługi Site Recovery (5.1.4800.0) — służący do replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.
  • Agent usług Azure Recovery Services (2.0.9165.0) — służący do replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft o numerze 4521530

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty