Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 60 (styczeń 2022 r.)

Data opublikowania: 07 lutego, 2022

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia najnowszej wersji składników usługi Azure Site Recovery.

 • Usługa mobilności  
  • Dodano nowe dystrybucje na potrzeby obsługi przez system operacyjny Linux replikacji z platformy Azure na platformę Azure oraz z oprogramowania VMware/maszyn fizycznych na platformę Azure. 
  • Dodano dla systemu Windows Server 2022 obsługę replikacji z funkcji Hyper-V na platformę Azure.
 • Microsoft Azure Site Recovery (usługa) 
  • Punkty przechowywania są teraz dostępne przez maksymalnie 15 dni.
  • Replikację można włączyć na maszynach wirtualnych platformy Azure za pośrednictwem usługi Azure Policy.
  • Dysków zarządzanych ZRS można używać podczas replikowania maszyn wirtualnych platformy Azure.

Ta aktualizacja zawiera również poprawki błędów.

Dowiedz się więcej o rozwiązanych problemach i uzyskaj linki do pobierania.

 • Azure Site Recovery
 • Features

Powiązane produkty