Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 46 (czerwiec 2020 r.)

Data opublikowania: 04 czerwca, 2020

Ta aktualizacja udostępnia poprawki błędów i linki do pobrania najnowszych wersji następujących składników usługi Azure Site Recovery:

  • Ujednolicony instalator usługi Site Recovery i agent mobilności usługi Site Recovery (oba w wersji 9.33.5598.1) dla maszyn z systemami Windows Server, CentOS i Ubuntu — używane do replikacji maszyn wirtualnych platformy Azure oraz do replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformie Azure. 
  • Szablon OVF serwera konfiguracji usługi Site Recovery (w wersji 5.1.5900.0) — używany do replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformie Azure. 
  • Dostawca usługi Site Recovery (w wersji 5.1.5900.0) — używany do replikacji maszyn wirtualnych Hyper-V na platformie Azure. 
  • Agent usług Recovery Services (w wersji 2.0.9175.0) — używany do replikacji maszyn wirtualnych Hyper-V na platformie Azure.

Dowiedz się więcej i uzyskaj linki do pobrania.

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty