Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 41 (październik 2019 r.)

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Rozwiązano problemy w najnowszych wersjach następujących składników usługi Azure Site Recovery:

  • Ujednolicony instalator i agent mobilności usługi Site Recovery dla komputerów z systemami Windows/CentOS/Ubuntu (9.29.5367.1) służący do replikacji maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Serwer konfiguracji usługi Site Recovery (5.1.5000.0) służący do replikacji maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Agent usług Azure Recovery Services (2.0.9165.0) służący do replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązanych problemach i warunkach wstępnych instalacji aktualizacji oraz uzyskać linki pobierania, przeczytaj więcej na temat aktualizacji.

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty