Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępna jest już wersja zapoznawcza usługi Azure Shared Disks dla aplikacji klastrowanych

Data opublikowania: 18 marca, 2020

Usługa Azure Shared Disks to rozwiązanie udostępnionego magazynu blokowego, które umożliwia klientom uruchamianie wrażliwych na opóźnienia obciążeń bez naruszania dobrze znanych wzorców wdrażania na potrzeby szybkiego przechodzenia w tryb failover i zapewniania wysokiej dostępności. Usługa Azure Shared Disks najlepiej nadaje się do obsługi klastrowanych baz danych, równoległych systemów plików, kontenerów trwałych i aplikacji uczenia maszynowego.

Usługa Azure Shared Disks zapewnia spójne środowisko dla aplikacji działających obecnie w klastrach systemu Windows lub Linux. Obejmuje to rozwiązania Global File System 2 (GFS2), wystąpienia klastrów trybu failover (FCI) programu SQL Server oraz skalowalne serwery plików (SoFS) korzystające z rezerwacji trwałych SCSI do obsługi komunikacji węzłów klastra oraz do blokowania zapisu.

Odwiedź blog poświęcony usłudze Azure Shared Disks

Dowiedz się więcej na temat włączania dysku udostępnionego

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage

  • Dyski zarządzane
  • Services

Powiązane produkty