Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Porady dotyczące zabezpieczeń usługi Azure Service Health są teraz dostępne

Data opublikowania: 29 kwietnia, 2020

Usługa Azure Service Health udostępnia teraz porady dotyczące zabezpieczeń. Są to powiadomienia o pilnych informacjach związanych z zabezpieczeniami, które wpływają na Twoje obciążenia platformy Azure.

Istnieje ważna różnica między poradami dotyczącymi zabezpieczeń usługi Service Health i powiadomieniami o zabezpieczeniach usługi Azure Security Center — porady dotyczące zabezpieczeń w usłudze Service Health udostępniają powiadomienia dotyczące luk w zabezpieczeniach platformy oraz naruszeń zabezpieczeń i prywatności na poziomie usługi platformy Azure, natomiast powiadomienia o zabezpieczeniach w usłudze Azure Security Center informują o lukach w zabezpieczeniach, które dotyczą poszczególnych zasobów platformy Azure.

Zapoznaj się z tymi poradami dotyczącymi zabezpieczeń w usłudze Service Health w witrynie Azure Portal i uzyskuj powiadomienia o poradach dotyczących zabezpieczeń za pośrednictwem preferowanego kanału przez skonfigurowanie alertów usługi Service Health dla tego typu powiadomień. Są 2 typy porad dotyczących zabezpieczeń: ostrzeżenia, które mają wpływ na istniejące usługi i mogą wymagać działania administratora, i porady informacyjne, które mają wpływ tylko na istniejące usługi.

Dowiedz się więcej na temat tej wersji

Usługa Azure Service Health w witrynie Azure Portal

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Service Health

  • Azure Service Health
  • Services

Powiązane produkty