Usługa Azure Service Fabric dla systemu Linux

Opublikowano: czwartek, 27 kwietnia 2017

Azure Service Fabric to platforma aplikacji mikrousług ułatwiająca deweloperom kompilowanie aplikacji w skali chmury i zarządzanie nimi. W 2016 r., po przeprowadzeniu prawie dziesięcioletnich rygorystycznych testów wewnętrznych w firmie Microsoft, wydano usługę Service Fabric napędzającą wysoce skalowalne usługi, takie jak Cortana, Intune, Azure SQL Database i Azure DocumentDB, a także infrastrukturę Azure.

 

Usługa Service Fabric (wersja zapoznawcza) dla systemu Linux jest teraz ogólnie dostępna. Za jej pomocą możesz aprowizować klastry usługi Service Fabric na platformie Azure hostowane przy użyciu systemu operacyjnego Linux. W klastrach usługi Service Fabric można również wdrażać aplikacje Java. 

 

Service Fabric dla systemu Linux

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Service Fabric

 

 

  • Service Fabric
  • Features