Obsługa usługi Azure Service Fabric w narzędziu Docker Compose

Opublikowano: czwartek, 11 maja 2017

Na potrzeby definiowania wielokontenerowych aplikacji platforma Docker korzysta z pliku docker-compose.yml. Aby ułatwić użytkownikom poznanie sposobu organizowania za pomocą platformy Docker istniejących aplikacji kontenerowych w usłudze Service Fabric, na platformie zostanie włączona natywna obsługa narzędzia Docker Compose (w wersji zapoznawczej). Usługa Service Fabric będzie akceptowała pliki docker-compose.yml w wersji 3(+). Ponieważ ta obsługa będzie wkrótce w wersji zapoznawczej, rozpoznawany będzie tylko podzbiór dyrektyw narzędzia Compose. Nie będą na przykład obsługiwane uaktualnienia aplikacji. Jednak zamiast uaktualniać aplikacje, zawsze będzie można je usunąć i ponownie wdrożyć.

Przeczytaj więcej o obsłudze usługi Azure Service Fabric w narzędziu Docker Compose.

Related feedback