Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Trzecie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 7.0

Data opublikowania: 07 lutego, 2020

AKTUALIZACJA:  W tej wersji rozwiązano problem z drugim wydaniem odświeżającym usługi Azure Service Fabric 7.0 opublikowanym 29 stycznia. Wdrażanie już rozpoczęto i zakończy się ono za 7–10 dni we wszystkich regionach.

Rozpoczęto wdrażanie trzeciego wydania odświeżającego usługi Azure Service Fabric 7.0 z poprawkami błędów i ulepszeniami wydajności w różnych regionach świadczenia usługi Azure. Aktualizacje zestawów .NET SDK i Java SDK oraz środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric będą udostępniane w ramach instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven w ciągu 7–10 dni we wszystkich regionach.

 • Środowisko uruchomieniowe usługi Service Fabric
  • Windows — 7.0.466.9590
  • Ubuntu — 7.0.465.1
  • Usługa Service Fabric dla pakietu autonomicznego instalatora usługi Service Fabric w systemie Windows Server — 7.0.466.9590
 • Zestaw SDK dla platformy .NET
  • Windows .NET SDK — 4.0.466
  • Microsoft Service Fabric — 7.0.466
  • Reliable Services i Reliable Actors — 4.0.466
  • Integracja usługi ASP.NET Core Service Fabric — 4.0.466
 • Java SDK — 1.0.5

Kluczowe ogłoszenia

Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj informacje o wersji.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools

Powiązane produkty