Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

Data opublikowania: 03 lipca, 2019

Usterki wykryte w wydaniu 6.5 środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric zostały naprawione w tym wydaniu odświeżającym i zaczęły być wprowadzane w różnych regionach platformy Azure wraz z narzędziami i aktualizacjami zestawu SDK. 

Wymagania dotyczące uaktualniania dla klientów narzędzia Docker Compose

Wszyscy klienci uruchamiający aplikację Docker Compose w swoim klastrze powinni postąpić zgodnie z zamieszczonymi poniżej wytycznymi dla poszczególnych scenariuszy

  • Klaster został uaktualniony do wersji 6.5.435.1 dla systemu Ubuntu lub wersji 6.5.639.9590 dla systemu Windows i występują problemy z dostępnością klastra: Skontaktuj się z nami za pośrednictwem Pomocy witryny Azure Portal, aby uzyskać wsparcie dotyczące tego problemu. Oto ogólne opcje pomocy technicznej dla usługi Service Fabric: https://docs.microsoft.com/azure/service-fabric/service-fabric-support.
  • Klaster został uaktualniony do wersji 6.5.435.1 dla systemu Ubuntu lub wersji 6.5.639.9590 dla systemu Windows i nie występują żadne problemy: Klaster należy uaktualnić do tej wersji wydania odświeżającego 6.5 tak szybko, jak to możliwe.
  • Klaster nie został uaktualniony do wersji 6.5.435.1 dla systemu Ubuntu ani wersji 6.5.639.9590 dla systemu Windows: Najpierw należy uaktualnić klaster do najnowszej wersji wydania 6.4. Będzie to wersja 6.4.664.9590+ dla systemu Windows i 6.4.661.1+ dla systemu Ubuntu. Po uaktualnieniu do tej wersji można bezpiecznie przeprowadzić uaktualnienie do tej wersji wydania odświeżającego 6.5.

Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj informacje o wersji.

  • Service Fabric
  • SDK and Tools
  • Services

Powiązane produkty