Azure Security Center: zmiany dotyczące wpływu na wskaźnik bezpieczeństwa

Opublikowano: piątek, 15 marca 2019

W usłudze Azure Security Center liczba podawana jako wpływ na wskaźnik bezpieczeństwa ilustruje to, jak bardzo poprawi się ogólny wskaźnik bezpieczeństwa w przypadku zastosowania się do zaleceń. W ramach ciągłych ulepszeń usługi Azure Security Center w przypadku kilku zaleceń zmieniono tę liczbę. Ta zmiana może wpłynąć na ogólny wskaźnik bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o wskaźniku bezpieczeństwa.

Related feedback