Aktualizacje zaleceń dotyczących sieci w usłudze Azure Security Center

Opublikowano: piątek, 19 lipca 2019

Udostępniono nowe zalecenia dotyczące sieci dla usługi Azure Security Center (ASC) i ulepszono istniejące zalecenia. Teraz usługa Security Center zapewnia jeszcze lepszą ochronę zasobów w sieci. Więcej informacji można znaleźć w sekcji zaleceń dotyczących sieci w dokumentacji usługi Azure Security Center.

  • Security Center
  • Security