W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

Updated: 03 kwietnia, 2019

Złożoność i skalę wyzwań związanych z Internetem rzeczy (IoT) i przemysłowym Internetem rzeczy (IIot) potwierdzają czołowe firmy zajmujące się badaniem rynku. Według ich szacunków w 2020 roku na całym świecie będzie zainstalowanych 20 miliardów urządzeń będących punktami końcowymi, z których każde stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Gdy część dostawców usług w chmurze zajmuje się tylko niektórymi aspektami tego problemu, platforma Azure to pierwsza na świecie oferta chmury, która zapewnia całościowe, ujednolicone podejście do bezpieczeństwa rozwiązań IoT.

Usługa Azure Security Center for IoT pozwala znaleźć brakujące konfiguracje zabezpieczeń na urządzeniach IoT oraz brzegowych i w chmurze. Przykładowo można sprawdzić, które porty są otwarte na urządzeniach IoT, potwierdzić, że używana baza danych SQL jest szyfrowana, i podjąć działania naprawcze w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów.  Usługa Azure Security Center for IoT chroni przed ciągle zmieniającymi się zagrożeniami, wykorzystując do tego rozległe informacje z zakresu analizy zagrożeń z usługi Microsoft Intelligent Security Graph, która każdego dnia analizuje 6 bilionów sygnałów. Oznacza to, że można korzystać z pojedynczego widoku na zabezpieczenia całych rozwiązań na platformie Azure, w tym rozwiązań IoT, od urządzeń brzegowych po aplikacje, używając setek wbudowanych ocen zabezpieczeń w centralnym pulpicie nawigacyjnym.

Usługa Azure Sentinel pozwala identyfikować aktywne zagrożenia rozciągające się na całe przedsiębiorstwo, dotyczące zarówno urządzeń IoT, jak i platformy Azure, usługi Office 365 i systemów lokalnych, a następnie reagować na nie.

Zespoły zajmujące się zabezpieczeniami mają teraz właściwe narzędzia do zmniejszania płaszczyzny ataku w rozwiązaniach IoT, rozwiązywania problemów zanim staną się poważne i zapobiegania atakom dzięki uczeniu maszynowemu. Zyskują też wiele na uproszczeniu wykrywania zagrożeń i zarządzaniu stanem zabezpieczeń dla całych wdrożeń IoT. Połączenie tych nowych ofert z wcześniej zaprezentowanymi ofertami z zakresu zabezpieczeń urządzeń, takich jak Azure Sphere, pozwala wdrażać innowacje IoT z gwarancją całościowej ochrony, którą jest w stanie zapewnić tylko firma Microsoft — obejmującej urządzenia, brzeg sieci i chmurę.

Dowiedz się więcej

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Azure Sphere
  • Security Center
  • Azure Sentinel
  • Security