Azure Search — nowe warstwy usługi zoptymalizowane pod kątem magazynu są obecnie w wersji zapoznawczej

Opublikowano: wtorek, 2 kwietnia 2019

Dwie nowe warstwy usługi dla obciążeń zoptymalizowanych pod kątem magazynu w usłudze Azure Search są teraz w wersji zapoznawczej. Te warstwy z serii L oferują znacznie więcej miejsca przy zmniejszonym koszcie terabajta w porównaniu z warstwami standardowymi i doskonale nadają się do rozwiązań mających duże ilości danych indeksowych i niską liczbę zapytań dziennie, takich jak wewnętrzne aplikacje przeszukujące duże repozytoria plików, scenariusze z archiwami lub aplikacje do odnajdywania materiałów elektronicznych.

Nowe warstwy usługi z serii L obsługują te same programistyczne interfejsy API, interfejsy wiersza polecenia i środowisko portalu, jak podstawowe i standardowe warstwy usługi Azure Search. Wewnętrznie usługa Azure Search aprowizuje zasoby obliczeniowe i magazynowe na podstawie sposobu wyskalowania Twojej usługi. W porównaniu z serią S każda jednostka wyszukiwania z serii L ma znacznie większą przepustowość we/wy magazynu i pamięć, co pozwala odpowiednim zasobom obliczeniowym każdej jednostki na obsłużenie większej ilości danych. Seria L została zaprojektowana do obsługi ogólnie dużo większych indeksów (łącznie do 24 TB dla w pełni wyskalowanej L2) dla aplikacji.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cognitive Search
  • Features
  • Pricing & Offerings