Azure Search: Lucene query syntax fully supported

13 stycznia 2016

Azure Search has exposed the full Lucene query language to users of the service (in preview). Developed as part of Apache Lucene, the Lucene query language allows you to construct powerful queries. Specifically, this feature enables the following in Azure Search:
  • Field-scoped search
  • Term-boosting to customize ranking and relevance
  • Regular expression search
  • Fuzzy search
  • Proximity search
To learn more, see:

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej